Bioplynové stanice

Využití odpadního tepla z kogeneračních jednotek