Měření a regulace

Oblast měření a regulace úzce souvisí s naší další činností, zejména s oblastí vytápění, chlazení, rozvodů médií, vzduchotechniky a klimatizace. Moderními prvky měření a regulace lze výrazně optimalizovat řízení a účinnost systémů vytápění, chlazení a technologických procesů.

Dlouholeté zkušenosti našich pracovníků v oblasti regulační techniky zaručují spolehlivost navrženého systému měření a regulace. Před vlastním návrhem provádíme analýzu vedoucí k optimálnímu řešení. Součástí každého realizovaného projektu je zaškolení obsluhy zařízení TZB a vypracování provozních řádů.

Oblasti našeho zaměření

 • řízení a regulace procesů
 • měření veličin – diagnostika

Rozsah činností v oblasti měření a regulace

 • analýza
 • koncepce systému řízení
 • projektová dokumentace
 • dodávka
 • montáž a vyškolení obsluhy
 • záruční i pozáruční servis
 • diagnostika a optimalizace

Měření veličin – diagnostika

V rámci poskytovaných služeb nabízíme také diagnostické měření veličin. Pomocí diagnostických přístrojů lze provést přesné měření veličin pro získání skutečných vstupních parametrů a tím vhodně optimalizovat proces. Diagnostickým přístrojem lze provádět i kontrolu měřičů, průtokoměrů a dalších analyzátorů. Lze vysledovat jejich přesnost a následnou kalibrací eliminovat odchylky bez nutnosti jejich demontáže. To vede ke značným úsporám, případně i k úsporám spojeným se servisní činností.
 


Měřicí přístroj pro klimatizace a větrání

Přístrojem provádíme analýzu vzduchu na pracovištích, ve výrobních a skladovacích procesech:

 • teplota, vlhkost, absolutní tlak, objemový průtok, stupeň turbulence, koncentrace CO2
 • grafické zpracování do formy časových grafů

Vyvažovací přístroj

Pro měření průtoku vody topných a chladících systémů používáme účinný vyvažovací přístroj. Rychlé a efektivní vyvažování, rychlá diagnostika chyb.

 • celkový tlak, tlaková diference, průtok, teplota kapalin, výkon hydronických soustav
 • grafické zpracování do formy časových grafů