Měření veličin - diagnostika

V rámci poskytovaných služeb nabízíme i diagnostické měření veličin.

Pomocí diagnostických přístrojů lze ve fázi projekční přípravy provést přesné měření veličin pro získání skutečných vstupních parametrů a tím vhodně navrhnout zařízení, které vede ke značným investičním úsporám, případně k úsporám spojeným se servisní činností.

Diagnostickým přístrojem lze také provádět kontrolu měřičů, průtokoměrů a dalších analyzátorů. Lze vysledovat jejich přesnost a následnou kalibrací eliminovat odchylky bez nutnosti jejich demontáže.

Měření veličin, jako je průtok kapaliny, tlak, spotřeba tepla a další, lze grafiky zpracovat do formy časových grafů.


Měřicí přístroj pro klimatizace a větrání

Přístrojem provádíme analýzu vzduchu na pracovištích, ve výrobních a skladovacích procesech:

  • teplota, vlhkost, absolutní tlak, objemový průtok, stupeň turbulence, koncentrace CO2
  • grafické zpracování do formy časových grafů

Vyvažovací přístroj

Pro měření průtoku vody topných a chladících systémů používáme účinný vyvažovací přístroj. Rychlé a efektivní vyvažování, rychlá diagnostika chyb.

  • celkový tlak, tlaková diference, průtok, teplota kapalin, výkon hydronických soustav
  • grafické zpracování do formy časových grafů