Termomont s.r.o.

Jsme ryze česká společnost poskytující služby v oblasti technických zařízení budov a v související obchodní a servisní činnosti. Máme dlouholeté zkušenosti v oboru – společnost byla založena již roku 1992.

Jen několik let po svém založení jsme se přestěhovali do nově postavené budovy v Litomyšli, části Nedošín. Současné sídlo společnosti je v Praze, centrála zůstává v Litomyšli-Nedošíně, kde se v roce 2012 rozšířilo zázemí firmy o novou skladovací a výrobní halu.

V Brně je pobočka společnosti, zaměřená na profese vzduchotechniky a klimatizace (chladivové systémy).


Od vize k realitě

Všechny klíčové fáze projektu, kterými je projekční činnost, vlastní dodávka a montáž včetně následné servisní činnosti provádíme v úzké spolupráci se zákazníkem. Služby neustále zdokonalujeme a přizpůsobujeme nejnovějším trendům a požadavkům. V kombinaci s řízením projektu tak můžeme poskytnout nejkratší dodací lhůty a jistotu při plánování realizace. I po předání zakázky na klíč, poskytujeme našim zákazníkům technickou podporu při provozu zařízení.


Podle vašich přání a představ

Společně s našimi zkušenými projektanty realizujeme i neobvyklá přání našich zákazníků. V úvodních rozhovorech jsou nastíněny požadavky pomocí pouhých náčrtů a myšlenek. Na jejich základě je připravena studie a následně projektová dokumentace vybraného řešení.


Oblasti činností

Činnost byla postupně rozšířena z původního plynoinstalatérství a vodoinstalatérství až do současné komplexní nabídky technického zařízení budov. Mezi hlavní oblasti činností, ve kterých jsme opravdu dobří, patří především:

  • vytápění - kotelny, výměníkové stanice, rozvody vytápění, tepelná čerpadla
  • zdravotechnické instalace (ZTI) - vodovody, kanalizace, přečerpávací stanice
  • plynová zařízení - domovní a průmyslové plynovody
  • rozvody médií - kapaliny, plyny, sypké materiály, chemikálie
  • chlazení - absorpční, průmyslové kompresorové
  • vzduchotechnika - rekuperace tepla, průmyslová vzduchotechnika, větrání rodinných a bytových domů, větrání kuchyní, teplovzdušné vytápění
  • klimatizace / chladivové systémy – chlazení administrativních budov a bytů, tepelně vlhkostní úpravy vzduchu, čisté prostory
  • protipožární ochrana - stabilní hasicí zařízení, sprinklery, hydranty, požární ucpávky, klapky
  • měření a regulace - řízení systémů vzduchotechniky, vytápění, chlazení, průmyslová automatizace

Management kvality ISO 9001 a ISO 14001

Srdcem naší firemní politiky je Vaše spokojenost – je to náš nejdůležitější obchodní cíl. Také proto jsou všechny procesy ve firmě již od roku 2003 řízeny ve shodě se systémem managementu kvality ISO 9001 a ISO 14001. Poskytujeme širokou škálu služeb, které vedou ke zvýšení energetické účinnosti zařízení a k úsporným technologiím.