Plynová zařízení

Provádíme projektování, montáž, servis i rekonstrukce domovních a průmyslových plynovodů pro zemní plyn nebo propan-butan. Zajišťujeme potřebnou projektovou dokumentaci, povolení a stanoviska. Provádíme uvedení do provozu, servis a revize plynových zařízení. Dodáváme a zajišťujeme servis regulačních stanic, indikátorů úniku plynu apod.

Oblasti našeho zaměření

 • vnitřní rozvody plynu (zemní plyn, propan-butan)
 • plynové přípojky (zemní plyn, propan-butan)
  • domovní přípojky
  • průmyslové přípojky
  • nízkotlaké (NTL), středotlaké (STL)
 • plynové armatury
 • regulační stanice

Objekty, ve kterých realizujeme plynová zařízení

 • průmyslové objekty, haly, dílny, sklady, garáže, dopravní depa
 • technologické provozy
 • rodinné a bytové domy
 • objekty občanské vybavenosti
 • historické objekty

Rozsah činností v oblasti plynových zařízení

 • projekt
 • dodávka
 • montáž
 • uvedení do provozu (pevnostní a těsnostní zkoušky, revize)
 • záruční i pozáruční servis