Projekční činnost

V rámci projekčních činností zajišťujeme činnosti v profesích TZB:

 • zmapování aktuálního stavu
 • studie, návrhy technického řešení
 • projekty pro územní řízení
 • projekty pro stavební povolení
 • tendrová dokumentace
 • projekty pro realizaci stavby
 • projekty skutečného proveden stavby
 • autorský dozor

Při realizaci zakázek běžně zpracováváme:

 • projekty vytápění budov
 • projekty vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
 • projekty ZTI (zdravotechnické instalace) - plyn, voda, kanalizace
 • projekty technologických rozvodů médií (kapaliny, plyny, sypké hmoty)
 • projekty měření a regulace

Softwarové vybavení

Pro tvorbu výkresové dokumentace jednotlivých projektů je používán program AutoCAD.