Rozvody médií

Tyto rozvody jsou určeny především pro průmyslové technologie. Z mnoha dokončených realizací máme bohaté zkušenosti s rozvody chemikálií, stlačeného vzduchu, sypkých materiálů, zemního plynu, chladících médií a dalších.

Podle typu rozváděného média volíme vhodný typ odolného materiálu pro potrubí – ocel, měď, guma, plast. Zvolený materiál zajišťuje bezpečný transport média bez nebezpečí koroze a případného znečištění životního prostředí. Při volbě materiálu přihlížíme kromě chemické odolnosti také k vynikajícím parametrům z hlediska teplotní a mechanické odolnosti.

Oblasti našeho zaměření

  • rozvody kapalin (pitná, odpadní, technologická voda, tuky, oleje apod.)
  • rozvody plynů (stlačený vzduch, hořlavé a nehořlavé technické plyny)
  • rozvody chemikálií (louhy, kyseliny, agresivní roztoky)
  • rozvody sypkých materiálů
  • rozvody chladících kapalin ( >více...)

Rozsah činností v oblasti rozvodu médií

  • projekt
  • dodávka
  • montáž
  • záruční i pozáruční servis