Servisní činnost

Na realizované projekty poskytujeme záruční i pozáruční servis. Některé typy servisních činností lze provádět formou dálkového elektronického dohledu nevyžadujícím obsluhu v místě zařízení.


V servisní smlouvě může být dle vašich potřeb na základě dohody sjednáno:

  • garance servisu 24 hodin denně
  • garance servisu soboty, neděle, svátky
  • garance zahájení servisní opravy do 24/48 hodin
  • pravidelné prohlídky – jsou důležitou prevencí ke snížení poruchovosti
  • odstraňování havárií
  • vedení provozního deníku
  • provádění legislativních úkonů
  • vytvoření provozních řádů kotelen, strojoven