Poskytované služby v oblasti TZB

Všechny dodávky zajišťujeme včetně projektové dokumentace, inženýrských činností a s následným záručním i pozáručním servisem.

Služby podle typu budovy

 • Průmyslové objekty
 • Sportovní haly a zimní stadiony
 • Rodinné a bytové domy
 • Stavby občanské vybavenosti (školství, zdravotnictví, hotely, restaurace,...)
 • Historické budovy a objekty v památkové péči
 • Bioplynové stanice - využití odpadního tepla

Služby podle profesí

Mezi hlavní služby v oblasti technického zabezpečení budov patří:

 • Vytápění - kotelny, kotle, rozvody
 • Zdravotechnické instalace (ZTI) - vodovody, kanalizace
 • Plynová zařízení - pece, kotle, kotelny, rozvody
 • Rozvody médií - kapaliny, plyny, sypký materiál, chemikálie
 • Chlazení - absorpční, průmyslové kompresorové, klimatizace
 • Vzduchotechnika - vzduch pro větrání,chlazení, vytápění, filtrace vzduchu
 • Klimatizace - topení, chlazení, zvlhčení, odvlhčení, čištění
 • Protipožární ochrana - Sprinklerová hasicí zařízení
 • Měření a regulace - řízení procesů, měření veličin